Om oss

Klippans Unga Muslimer (KUM) är en ideell ungdomsförening. Denna ungdomsförening har som uppgift att
ta tillvara ungdomars kulturella, samhälles och fritids intressen i verksamhetsorten, med betoning på muslimska ungdomar.


Föreningen verkar för att öka medlemmarnas delaktighet i föreningsliv och samhälls-sammanhang samt verka för att vara den representerande muslimska ungdomsorganisationen i Klippan. Föreningen är partipolitiskt obunden och arbetar för att bygga upp ett bra och stabilt samhälle oavsett religion.

12508931_1712954098920043_1940860946357714127_n